Ai nevoie de ajutor?

Confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Politica privind confidențialitatea si securitatea datelor cu caracter personal pe www.paravant.ro

Urmarim sa asiguram confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucram.

 

I. CE INSEAMNA DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR): datele cu caracter personal sunt orice informații care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila. informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane (nume si prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresa de e-mail, numar de act de identitate, numar permis de conducere, date privind locația, o adresa de (IP), etc.)

 

II. CE DATE COLECTAM SI CINE ARE ACCES LA ELE

INFORMATII FURNIZATE DE DVS.

Datele pe care le transmiteti dvs. catre noi in format fizic, telefonic, prin posta sau prin e-mail.

A. Dacă sunteți client al site-ului,http://www.paravant.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

Nume si prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Adresa de facturare
Adresa de livrare
Date referitoare la modul in care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obișnuințele dumneavoastră in cadrul domains
Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați in mod direct in contextul creârii contului de utilizator, in contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezultâ din utilizarea site-ului.

In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont.

In cazul in care nu finalizțti comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de , iar contul creat va fi șters automat.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați in cadrul secțiunii de contact / intrebări / reclamații, in măsura in care ne contactați in acest fel
In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin si de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

 

Paravant.ro poate transmite sau permite accesul la aceste date către terțe firme (numite împuterniciți) pentru realizarea scopurilor mai sus menționate, cum ar fi:

operatori de transport
furnizori de servicii IT
furnizori de găzduire a site-ului
procesatorii de plăți
furnizorul tehnic pentru newsletter
servicii de contabilitate
servicii de analiză a traficului, după cum este detaliat în cadrul acestui document.

Acestea sunt obligate prin contract să mențina confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritațile publice centrale / locale, in următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea site-ului
• in situațiile in care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către prin intermediul site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea si imbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, in condițiile și limitele prevăzute de lege
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

 

III. CUM SI DE CE PRELUCRAM ACESTE DATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal: prin mijloace automate sau neautomate si pastrarea pe orice fel de suport (fizic sau electronic) a datelor cu caracter personal.

 

WWW.PARAVANT.RO PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL IN URMATOARELE SCOPURI:

Oferirea bunurilor si serviciilor solicitate de dvs.;

Confirmarea bunurilor si serviciilor, pe care le-ați comandat si a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea;

Pentru operatiuni de ofertare, contractare, facturare;

In temeiul legal;

Informarea cu privire la promotii, ofertele, produse si serviciile furnizate catre clienti.

Furnizarea si dezvoltarea serviciilor destinate catre dvs.;

Comunicarea cu dvs.;

Trimiterea mesajelor cu titlu de reclama, daca nu va opuneti acestui lucru;

Evaluarea performanței serviciilor, produselor si a magazinului nostru online;

 

IV. CUM PROTEJAM ACESTE DATE

WWW.PARAVANT.RO a luat masuri tehnice si organizaționale adecvate, privind securitatea datelor. Datele personale sunt prelucrate in condiții de siguranța. WWW.PARAVANT.RO asigura integritatea, disponibilitatea, confidentialitatea si autenticitatea, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, www.paravant.ro utilizeaza metode, masuri si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici si procedurilor de lucru, pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale in vigoare. www.paravant.ro are incheiat un contract cu furnizorul de servicii de internet si gazduire, care asigura ca, a luat toate masurile de securitate, cum ar fi: limitarea, atat a accesului fizic si electronic, cat si a accesului de la distanta, fiind supus periodic unui control de securitate.

WWW.PARAVANT.RO a implementat masurile tehnice si organizationale adecvate pentru a asigura ca sunt prelucrate strict datele personale necesare si in scopurile si temeiurilor specificate. in ciuda eforturilor noastre nu putem insa garanta securitatea totala a acestor informatii in timpul transmiterii sau stocarii in sistemele noastre. in caz de incalcare a securitații (incident/bresa de securitate) care v-ar pune in pericol confidentialitatea informatiile personale, ne obligam sa va informam imediat (prin intermediul site-ului, e-mail, apeluri telefonice, etc).

 

V. DREPTURILE PE CARE LE AVETI: INFORMARE, ACCES, RECTIFICARE, STERGERE SI OBIECTIE

 

1. DREPTUL LA INFORMARE SI ACCES

WWW.PARAVANT.RO are obligatia de a informa si a permite accesul persoanele vizate despre si la procesul de prelucrare a datelor personale, mai putin atunci cand dvs. ni le-ati furnizat sau pus la dispozitie de buna voie.

 

2. DREPTUL LA RECTIFICARE

WWW.PARAVANT.RO are obligația de a modifica/corecta/completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizarii acestor date.

 

3. DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR

WWW.PARAVANT.RO are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, sa le puna acestora la dispozitie datele cu caracter personal prelucrate, intr-un format structurat. Cand este necesar, www.paravant.ro va lua masuri suplimentare pentru a verifica identitatea persoanei fizice care solicita portarea datelor cu caracter personal.

 

4. DREPTUL DE STERGERE (DE A FI UITAT)

WWW.PARAVANT.RO are obligatia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, sa stearga datele cu caracter personal ale acestora, daca nu exista prevederi legale aplicabile care obliga compania sa retina acele date sau daca nu exista vreun interes legitim care sa prevaleze acestui drept. Dupa stergerea datelor, exista posibilitatea de a nu putea sterge total si imediat toate copiile. aceste copii vor fi eliminate cat mai repede posibil.

 

5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE a PRELUCRARII DE DATE

WWW.PARAVANT.RO are obligatia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate si in cazul in care nu exista vreun temei juridic sau interes legitim care sa prevaleze, sa opreasca orice prelucrare de date cu caracter personal ale solicitantului. Acest lucru poate reduce posibilitatile de a beneficia de serviciile oferite.

 

6. DREPTUL DE OPOZITIE (DE a SE OPUNE PRELUCRAII DE DATE)

WWW.PARAVANT.RO are obligatia ca in cazul in care persoanele fizice se opun prelucrarii datelor personale sa nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excepție facand situatiile in care primeaza un temei juridic/legal sau un interes legitim al companiei. Persoanele fizice au dreptul de a se opune in orice moment si fara nicio justificare.

 

7. DREPTUL DE A SE OPUNE PROCESULUI DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate, exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a obtine interventie umana, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia daca s-a realizat deja un proces decizional automatizat.

 

8. DREPTUL DE A FACE O PLANGERE SAU DE ADRESARE UNEI INSTANTE

Persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor personale se pot adresa atat instantelor de judecata cat si la:

autoritatea Nationala de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania;

 

Ne puteti contacta si va vom informa cu privire la informatiile personale pe care vi le prelucram si despre scopurile si temeiul prelucrarii. Ne puteti contacta in legatura cu dreptul dvs. de a cere corectarea oricaror informatii incorecte sau incomplete.

 

VI. CUM VA PUTETI EXERCITA ACESTE DREPTURI

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri fizice sau prin intermediul unui e-mail la adresa de mai jos sau prin posta. Cererea trebuie sa contina minim numele si prenumele, numarul de telefon si continutul cererii.

Putem cere si alte informatii suplimentare necesare, pentru a va confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt nejustificate, nefondate, repetitive si abuzive.

 

VII. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Daca aveti orice fel de intrebari ne puteti contacta:

 

CARSUPREME S.R.L.

www.paravant.ro

adresa: Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 42, Jud. Cluj;

Telefon: +4072 240 2502, E-mail: office@paravant.ro

 

Formular privind acordul expres de consintamant